SKA-Fræna har årsmøte annethvert år

Innkalling til årsmøte i styrkeløftklubben ASK-Fræna 31.7.2023

Det blir årsmøte i styrkeløftklubben ASK-Fræna på Teams, mandag 29.4.20 kl. 20.00

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling

  2. Godkjenning av saksliste

  3. Valg av møteleder

  4. Valg av sekretær, samt 2 personer til signering av protokoll

  5. Årsmelding

  6. Regnskap

  7. Valg 

 Velkommen!

Del denne siden