SKA-Fræna har årsmøte annethvert år

Innkalling til årsmøte i styrkeløftklubben ASK-Fræna 29.4.2020

Det blir årsmøte i styrkeløftklubben ASK-Fræna på Teams, onsdag 29.4.20 kl. 10.00

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling

  2. Godkjenning av saksliste

  3. Valg av møteleder

  4. Valg av sekretær, samt 2 personer til signering av protokoll

  5. Årsmelding

  6. Regnskap

  7. Valg 

 Velkommen!

Del denne siden