Arrangementer: Fellestreninger

NSF sin vurdering av regjeringens siste bestemmelser om at 1-20 kan trene sammen som gruppe, er max 10 pr kohort, som kan trene inne i treningsrommene samtidig. Dette da etter smittevernreglene. Aktive, trenere, styret og alle støttespillere, kan trene i kohorter max 10 stk i 1. 5 time, frem til 15.6. Alle som er registrert i Klubbadmin. Ta kontakt med Svein Olav på messenger ved spørsmål. Skulle dette max 10-tallet endre seg, blir dette lagt ut her. Gatebukk med denne informasjonen blir satt ut på baksiden, før inngangstrappa. Les nøye smittevernreglene under!

Smittevernregler:

Ikke meld deg på eller kom, om du ikke føler deg helt i form

Hold avstand til hverandre når du entrer lokalene på baksiden av bygget Legg jakke etc. igjen hjemme eller i bilen. Ta med håndkle som skal ligge i sekken utenom tørk.

Vasking av hender når en kommer og når en går.

Desinfisere berøringspunkter og tørke av med papir når en er ferdig med treningsutstyret.

Holde minst 1 meters avstand.

Ikke håndhilse eller klemme. 

Nysing og småhosting/kremting inn i albuekroken

Garderober blir stengt.

Kun vask og toalett blir tilgjengelig for damer og herrer.

 

 

Det blir satt ut ekstra spruteflasker med desinfikasjonsmiddel

Arrangementsansvarlig vil hver dag vaske over berøringspunkter og utstyr med varmt klorvann.

Respekter tiden du har meldt deg på til og vær ute av lokalene etter 1.5 timer

Dørene vil bli låst mellom kohortene og det er en kohortansvarlig i hver kohort. Hvem opplyses i kohortgruppene på Messenger.

Spotting er ikke tillatt

Alle i kohortene er ansvarlige for å se til at dette fungerer. Brudd på regler fører til bortvisning.

Les også nøye spesifiseringen fra NSF under

Under følger styrkeløftforbundets presisering av hvilke regler som gjelder i tillegg for vår idrett:

  • Kun de klubbene som tar fullt ansvar for at disse smittevernreglene overholdes fullt ut kan utøve og tilrettelegge for styrkeløft, og da kun for egne medlemmer. Treningsaktivitet kan kun skje dersom man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal treningslokalene holdes stengt for alle.
  • Det er ikke anledning til at mer enn en person benytter ett og samme stativ, stang, vektskiver og annet utstyr.
  • Alt felles utstyr skal desinfiseres med sprit eller klorblanding (1/10-forhold vann/klorin) før og etter egen bruk.
  • Idrettstøy skal være nyvasket, og vaskes på minimum 60 grader etter aktiviteten.
  • Avstandsreglene betyr at løftere ikke kan sikre hverandre. All trening skal derfor gjøres på vektbelastning godt under egen makskapasitet. Trening med risiko for skade eller bomløft er ikke tillatt.
  • Dersom det ikke er mulig å garantere gode rutiner for håndvask og vask av utstyr, lokaler, dørhåndtak og annet som berøres av flere, skal det ikke utøves eller tilrettelegges for trening.
  • Reglene innebærer redusert kapasitet i treningslokalene, og det er klubbenes ansvar at reglene overholdes.
  • Det anbefales at det så langt mulig er de samme personene som trener sammen hver gang, rotasjon i gruppeoppsettet vil øke risiko for smittespredning. Dersom det ikke kan garanteres at det er de samme som trener sammen hver eneste gang, kan maksimalt 5 personer trene samtidig. Dersom det er faste treningsgrupper så det alltid er de samme som trener sammen, kan klubbens styre etter en vurdering av hva som er mulig i klubbens lokaler fastsette et høyere antall enn 5 som kan trene samtidig. Tallet kan ikke under noen omstendighet settes høyere enn 10. Det er en forutsetning at det til enhver tid er mulig å holde en avstand på minst en meter mellom alle deltagere som ikke tilhører samme husstand.
  • Dersom det ikke er mulig for idrettslaget å ha kontroll med at alle reglene overfor overholdes, skal det ikke utøves eller tilrettelegges for trening. Da skal treningslokalene fremdeles holdes helt stengt.

Med de gjeldende smittevernreglene er det ikke mulig å avholde konkurranser i styrkeløft som både oppfyller smittevernreglene og krav til forsvarlig sikring av løfterne. Inntil videre er det derfor ikke tillatt å arrangere styrkeløftstevner. Etter hvert som det kommer nye anbefalinger fra helsemyndighetene og NIF, vil styret fortløpende vurdere om det er grunnlag for å endre koronavettreglene for styrkeløft, også om endringene gir grunnlag for å åpne for styrkeløftstevner.