SKA-Fræna har årsmøte annethvert år

Innkalling til årsmøte i styrkeløftklubben ASK-Fræna  

Det blir årsmøte i styrkeløftklubben ASK-Fræna, Elnesvågen Treningssenter, torsdag 26.3.18 kl. 16.30

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling

  2. Godkjenning av saksliste

  3. Valg av møteleder

  4. Valg av sekretær, samt 2 personer til signering av protokoll

  5. Årsmelding

  6. Regnskap og budsjett

  7. Eventuelle saker fra medlemmene og styret

  8. Valg 

 

Enkel bevertning og kaffe

Velkommen!