Åpning til normal tid med nøkkelkort!

Elnesvågen Treningssenter AS har valgt en forsiktig betjent åpning frem til i dag. Flere andre treningssentre i nærhetene har valgt å kjøre ubetjent fra første sekund. Av den grunn tok gymeier kontakt med kommunelegen for hvordan en kan tolke de 4 sidene med smittevernregler for ubetjente treningssentre.

Gymeier har nå snakket med kommunelege Petter Holen som er frikjøpt lege i forhold til Koronasituasjonen i Hustadvika kommune. Elnesvågen Treningssenter AS åpner i dag fra kl. 14.00, torsdag 18.6.20, for trening alle dager med nøkkelkort fra 05.00 - 00.00. Smittevernreglene må leses nøye rett etter inngang oppslått på resepsjonsveggen. Gymeier vil videre føre uanmeldte tilsyn for å se til at smittevernreglene følges. Gymeier vil også jevnlig sjekke videoovervåkningen vedrørende punkt 1 og 2 under her m.m. Gymmet vil videre være betjent som før koronatid. Dvs. Mandag-onsdag og fredag fra 18.00-20.00.

1. Ingen går inn sammen med andre. ALLE MÅ bruke sitt nøkkelkort for sin inngang. Det betyr at en må vente til den foran har gått inn og døra har lukket seg før du bruker ditt gyldige nøkkelkort. Dette er ekstra viktig nå for hele tiden å vite hvem som er inne i lokalene jfr. smittevernreglene. Ikke kom på trening om du har sykdomssymtomer!! 

2. Sniktrening eller tyveri av vår vare som er trening vil utløse en bot på kr. 1000 og må betales raskt etter gitt frist for å unngå tyverianmeldelse. Minner med dette om at alle innganger er videoovervåket.

Ring 911 21 560 for evt. spm, fornyelser  eller avtaler utenom betjent tid. 

Mvh

Elnesvågen Treningssenter AS

Svein Olav Farstad

Eier og daglig leder