Kredittkort?

Du kan nå i tillegg til bankaccept og kontant også betale med kredittkort i vår trådløse betalingsterminal. 

 

Tlf. 911 21 560