Sommertilbud!

* Gratis nøkkelkort (verdi 200) for alle nye avtalegirokontrakter

   perioden: 01.06.19-01.09.19

* Sommerpris Drop-in i perioden 01.06.19 - 01.09.19: Kr. 75

* Sommerpris 1 mnd i perioden 01.06.19 - 01.09.19: Kr. 370

* Sommerpris 2 mnd i perioden 01.06.19 - 01.09.19: Kr. 700

* Sommerpris på nøkkelkort ved kontantavtaler: Kr. 100

 

Velkommen!